Nguyễn Anh Khoa – Tây Ninh

Sách viết rất dễ hiểu, mình sử dụng sách này để tự học. Vì mình ở vùng sâu không có đều kiện học thêm. Mình cảm ơn tài liệu đã hỗ trợ mình rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *