Các ngành nghề liên quan đến sinh học

Học môn Sinh học có thể giúp em chọn nhiều ngành nghể khác nhau, từ nghiên cứu giảng dạy đển sản xuất, chăm sóc sức khoè hay hoạch định chính sách.

Các ngành nghề liên quan đến sinh học đạt được nhiều thành tựu từ lí thuyết đển công nghệ góp phẩn phát triển kỉnh tế, xã hội của đất nước, chăm sóc sức khỏe con người và bảo vệ môi trường

Các ngành y – dược học: #

Tạo ra các loại vaccine, tìm ra được nhiều loại thuốc mới, công nghệ ghép tạng. liệu phảp gene, kĩ thuật tế bào gốc, …

Ngành pháp y: #

Từ sợi tóc, vết máu hay các tế bào khác nhau để lại trên hiện trường của vụ án, các nhân viên điều tra có thể truy tìm ra chủ nhân của chúng thông qua việc giải trình tự DNA. Những trình tự nucleotide đặc biệt có thể giúp nhận diện từng cá thể cũng như dấu vân tay của mỗi người nên được gọi là dấu vân tay DNA. Nhờ dấu vân tay DNA chúng ta có thể xác định được nhân thân của những nạn nhân trong các vụ tai nạn và xác định được quan hệ huyết thống. Trong tương lai, dấu vân tay DNA cũng có thể được dùng thay dấu vân tay trong thẻ căn cước công dân hiện nay.

Các ngành nông – lâm – ngư nghiệp: #

  • Tạo ra giống vầt nuôi và cây trồng mới, có năng suất cao, khảng được nhiều bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu.
  • Tạo ra các sán phẩm có giá trị dinh dưỡng góp phần nâng cao sức khoè và có giả trị kinh tế cao.

Công nghệ thự phẩm: #

Tạo ra các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng góp phần nâng cao sức khỏe và có giả trị kinh tế cao.

Vấn đề bảo vệ môi trường: #

Các chế phẩm sinh học, các quy trình công nghệ tiên tiến góp phần xừ li nước thải sinh hoạt và công nghiệp, xử lí sự cố tràn dầu, … làm sach môi trường, giàm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong tương lai, ngành Công nghệ sinh học sẽ ngày càng phát triển theo sự phát triển của sinh học, tạo ra nhiều cơ hội việc làm, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Powered by BetterDocs

Trả lời