Các thiết bị nghiên cứu và học tập môn sinh học

Một số vật liệu, thiết bị nghiên cứu và học tập môn Sinh học:

  • Dụng cụ: kính hiển vi, kính lúp, bộ đồ mổ, …
  • Máy móc thiết bị: tủ lạnh, tủ cấy vi sinh, cân điện tử, các bộ cảm biến, …
  • Các phần mềm: thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học, các phần mềm xử lí số liệu thống kê, …
  • Tranh ảnh, mô hình, mẫu vật: bộ tranh cơ thể người, bộ tranh các cấp tổ chức sống, mô hình tế bào, mô hình DNA, bộ tiêu bản quan sát nhiễm sắc thể, …
  • Thiết bị an toàn: găng tay, kính bảo vệ mắt, áo bảo hộ, …

Powered by BetterDocs

Trả lời