-50%

Học thuyết tiến hóa Đacuyn

File word trắc nghiệm chủ đề Học thuyết tiến hóa Đacuyn trong phần tiến hóa

10.000 

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Câu  (000231): Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên chủ yếu của quá trình tiến hóa là

A. biến dị cá thể.                                                 B. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

C. đột biến gen.                                                   D. đột biến số lượng nhiễm sắc thể.

Câu  (000232): Theo Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là

A. các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên các quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với môi trường.

B. quần thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên các loài sinh vật có sự phân hoá về mức độ thành đạt sinh sản.

C. các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường.

D. quần thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có kiểu gen quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường.

Câu  (000233): Các loài sâu ăn lá thường có màu xanh lục lẫn với màu xanh của lá, nhờ đó mà khó bị chim ăn sâu phát hiện và tiêu diệt. Theo Đacuyn, đặc điểm thích nghi này được hình thành do

A. ảnh hưởng trực tiếp của thức ăn là lá cây có màu xanh làm biến đổi màu sắc cơ thể sâu.

B. chọn lọc tự nhiên tích luỹ các đột biến màu xanh lục xuất hiện ngẫu nhiên trong quần thể sâu.

C. khi chuyển sang ăn lá, sâu tự biến đổi màu cơ thể để thích nghi với môi trường.

D. chọn lọc tự nhiên tích luỹ các biến dị cá thể màu xanh lục qua nhiều thế hệ.

Câu  (000234): Phát biểu nào sau đây không phải là quan niệm của Đacuyn?

A. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.

B. Toàn bộ sinh giới ngày nay là kết quả quá trình tiến hóa từ một nguồn gốc chung.

C. Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp, sinh vật có khả năng thích ứng kịp thời.

D. Loài mới được hình thành dần dần qua nhiều dạng trung gian dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng.

Câu  (000235): Đacuyn là người đầu tiên đưa ra khái niệm

A. đột biến trung tính.                                         B. biến dị tổ hợp.

C. biến dị cá thể.                                                 D. đột biến.

Câu  (000236): Theo Đacuyn, nguyên liệu chủ yếu cho chọn lọc tự nhiên là

A. thường biến.             B. biến dị cá thể.           C. đột biến.                   D. biến dị tổ hợp.

Câu  (000237): Đacuyn chưa thành công trong việc giải thích

A. nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị.

B. nguồn gốc thống nhất của các loài sinh vật.

C. nguồn gốc của các giống vật nuôi và cây trồng.

D. sự hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật.

Câu  (000238): Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của tiến hóa là

A. Đột biến gen                                                   B. Đột biến nhiễm sắc thể

C. Biến dị cá thể                                                 D. Thường biến

Câu  (000239): Theo quan niệm của Đacuyn, chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền là

A. nhân tố chính trong quá trình hình thành đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật.

B. nhân tố làm cho quần thể đa hình về kiểu gen và kiểu hình.

C. nguyên nhân làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp trong quần thể.

D. nguyên nhân làm xuất hiện nhiều đặc điểm có hại trên cơ thể sinh vật.

Câu  (000240): Theo Đacuyn, đối tượng bị tác động trực tiếp của chọn lọc tự nhiên là

A. cá thể.                       B. quần thể.                   C. quần xã.                    D. hệ sinh thái.

Câu  (000241): Đacuyn giải thích sự hình thành đặc điểm thích nghi màu xanh lục ở các loài sâu ăn lá là do

A. quần thể sâu ăn lá xuất hiện những biến dị màu xanh lục được chọn lọc tự nhiên giữ lại.

B. quần thể sâu ăn lá đa hình về kiểu gen và kiểu hình, chọn lọc tự nhiên đã tiến hành chọn lọc theo những hướng khác nhau.

C. sâu ăn lá đã bị ảnh hưởng bởi màu sắc của lá cây có màu xanh lục.

D. chọn lọc tự nhiên đã đào thải những cá thể mang biến dị có màu sắc khác màu xanh lục, tích lũy những cá thể mang biến dị màu xanh lục.

Câu  (000242): Theo quan niệm của Đacuyn về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chọn lọc tự nhiên là sự phân hóa về khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể trong quần thể.

B. Chọn lọc tự nhiên dẫn đến hình thành các quần thể có nhiều cá thể mang các kiểu gen quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường.

C. Đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên là các cá thể trong quần thể.

D. Kết quả của chọn lọc tự nhiên là hình thành nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường.

Thông tin bổ sung

Loại file

Phần mềm hỗ trợ

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.