Hướng dẫn tra nhanh đáp án qua messenger facebook

Truy câp vào m.me/sinhhoc.org sau đó nhập mã (ID) câu hỏi. Bạn sẽ nhận được đáp án sau vài giây.

Hướng dẫn tra nhanh đáp án qua messenger Zalo

Truy câp vào zalo.me/850202324618735776 sau đó nhập mã (ID) câu hỏi. Bạn sẽ nhận được đáp án sau vài giây.

Hướng dẫn làm bài trắc nghiệm online tại GO.sinhhoc.org

Bạn truy cập và đăng nhập tài khoản tại GO.sinhhoc.org, chọn chủ đề cần làm bài và tiến hành làm bài. Hệ thông sẽ tự động mở đề và chấm bài sau khi bạn nộp bài sau vài giây.