Đăng bởi Để lại phản hồi

Tài liệu luyện thi SINH HỌC 4.0

by Quảng Văn Hải

Tài liệu luyện thi môn sinh học 4.0 này sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức lý thuyết, cách giải các dạng bài tập sinh học trong chương trinh sinh học THPT. Cùng hệ thống kiểm tra online bổ trợ để tự đánh gia năng lực theo từng chuyên đề.

Tài liệu phù hợp với học sinh luyện thi đại học, bồi dướng học sinh giỏi. Đồng thời là tài liệu tham khảo tốt cho giáo viên THCS và THPT

Trả lời